Styromatic AB

Styromatic AB har byggt automatikutrustningar, apparatskåp och manöverpaneler sedan mitten av sextiotalet. Vi är idag 29 anställda som arbetar med industriella styr- och reglerutrustningar

Kundanpassade utrustningar är vår specialitet men vi utför även serieproduktion och legoarbeten. Vi är leverantör till producenter av bland annat:

  • Konstruktion
  • Programmering
  • Montage
  • Driftsättning
  • Service
  • Underhåll
  • Råsorteringar
  • Justerverk
  • Virkestorkar
  • Portar
  • Hissar
  • Ventilation
  • Värme
  • Reservkraftaggregat
  • Pumpstationer
  • Smältverk

Referensprojekt:

  • Ekaldo Rönnskär
  • Metso Minerals
  • Trelleborg Sealing Solution
  • Victoria Tower
  • Skellefteå Kraft Arena
  • Facebook Luleå
  • Bravikens Sågverk

Kontakta oss

Har du några tankar eller frågor? Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort.